İmam Ali Hamaney

Yeni Yılda Üretimin Gelişmesi Sloganı ve Bölgesel Önemi

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei İran’ın yeni takvimindeki yeni yılı üretimin atılımı olarak adlandırdı. Bu slogan iç boyutlarının yanı sıra bölgesel anlamda da büyük öneme sahiptir. Bu yılın adlandırılması ile beraber İslam İnkılabı Lideri dört yıldır ardı sıra yılları milli üretimi destekleme doğrultusunda adlandırmıştır.

Hicri Şemsi 1396 yılı ” Direniş Ekonomisi, üretim ve istihdam”, 1397’inci yılın sloganı “İran ürünlerinin desteklenmesi”, 1398’inci yılın sloganı ” Üretimin Gelişmesi” idi. Yeni yıl ise “üretimin atılımı ” yılı olarak adlandırılmıştır. Bu da milli üretimin İslam İnkılabı Liderinin de en önemli meselelerinden olduğunu gösteriyor.

Burada sorulması gereken önemli soru İslam İnkılabı Lideri’nin neden milli üretime bu kadar önem vermesidir. Bu soruya verilen en öneli yanıt ise milli üretimin ekonomik gelişme ve insanların hayat seviyelerinin artması ile ilişkisidir. Milli üretim demek iç ihtiyaçların iç ürünler ile karşılanmasıdır. İran ürünlerinin üretiminin artması ise istihdamın artması ve işsizliğin azaltılması demektir. Tabii işsizlik sırf İran’a has olan bir husus olmayıp dünyada bir çok ülkenin de asıl sorunlarından sayılır.

Batı Asya bölgesinde ise işsizlik özellikle de Arap ülkelerinin gençleri arasında net bir şekilde kritik bir düzeydedir. Esasında 2011 yılında Arap ülkelerde yaşanan ve günümüze dek devam eden kıyamların en önemli sebeplerinden biri de işsizlik ve ekonomik sorunlardı.

İran’daki işsizlik ve bölgedeki işsizlik arasındaki farklar çerçevesinde üç nokta göz önünde bulundurulmalıdır. İlk husus, İran’daki işsizlik oranının yüksek olmasının İran’ın nüfusu ile alakalı olmasıdır. İran 80 milyon nüfusa sahiptir. Halbuki çoğu Arap ülkeleri az nüfusa sahipler. Başka bir husus ise İran’ın bölgedeki Arap ülkelerinin aksine Amerika’nın aşırı yaptırımları ve husumeti ile karşı karşıya olmasıdır. Bu yaptırımlar ve hasmane siyasetler İran’ın ekonomik olarak gelişmesinin en önemli nedenlerindendir. Halbuki hiçbir Arap ülke Amerika’nın yaptırımları ile karşı karşıya değildir. Üçüncü husus ise İran’ın işsizliğin çaresini bulduğu ve böylece milli üretimi yönünde adım atmaya başlamasıdır. Ancak çoğu bölge Arap ülkeleri milli üretim alanında büyük bir zafiyet göstermişlerdir.

Üretimin atılımı sloganının bir başka önemli boyutu da İran İslam Cumhuriyeti’nin iç kapasiteleri ve kabiliyetlerine dayanmak isteğinin göstergesi olmasıdır. Buna karşın çoğu bölge ülkeleri sırf diğer ülkelerden ithalatçı konumundadırlar. Çoğu bölge Arap ülkeleri böyle bir durum yaşıyor. Bu husus ise özellikle de savunma sanayisinde gözlemlenmektedir. Halbuki İran İslam Cumhuriyeti savunma ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü iç alanda karşılamaktadır. Çoğu bölge ülkeleri ise çoğunlukla Batı üretimi özellikle de Amerika silahlarının ithalatçısı konumundadır.

Stokholm Barış Araştırmaları Enstitüsü son raporunda ise Suudi Arabistan’ın 2015 ila 2019 yılları arasında silah ithalatının yüzde 130 arttığını belirtmiştir. Buna ilaveten üretimde yaşanacak atılımlar bir ülkenin dış saldırılara karşı aşılanması ve yerlileşme yönünde adım atması anlamına gelir. Bu husus da ülkelerin güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü bir yandan İran gibi ülkeleri özellikle de Amerikan gibi dış yaptırımlar ve husumetlere karşı güçlendirir ve ekonomisi ve güvenliğini aşılayarak bu ülkelerin ekonomik bağımlılığını azaltır. Buna karşın kimi bölge hakimleri sırf dış güçlerin desteği ile iktidarda bulunuyor. Bu çerçevede emperyalist güçler bu hakimlerden desteklerini çekerse bu iktidarlar fazla varlıklarını sürdüremeyecekler.

Buna esasen İslam İnkılabı Lideri son dört yılda dördüncü kez yeni yılı milli üretimin desteklenmesi doğrultusunda adlandırmıştır.

https://irangercekleri.net/korsan-israil-hizbullah-ile-deniz-savasina-hazirlaniyor/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu