İran Gerçekleri

Kadınların İslam İnkılabıyla Kırk Yıllık Birlikteliği

Dünyada bugüne kadar gerçekleşen inkılaplara ve önemli gelişmelere bakıldığında, kadınların bu tür sosyal ve toplumsal hareketlerde oldukça aktif unsurlar olarak yer aldıkları anlaşılmaktadır.


İran İslam inkılabının önemli özelliklerinden biri de kadınların bu inkılaba geniş çapta katılmalarıdır. Gerçekte kadınlar İran nüfusunun yarısını oluşturan bir kitle olarak İslam inkılabı sırasında arka planda yer almadıkları gibi en ön saflarda etkili ve önemli ölçüde rol ifa ettiler.

İranlı kadınların şah rejimini protesto etmek üzere düzenlenen yürüyüşlere katılımı, İslam inkılabının en önemli göstergelerinden biri haline gelecek kadar yoğun ve yüksek düzeydeydi. İslam inkılabının ateşi alevlendikçe, bundan önce gizli faaliyetleri veya şehit anası veya şah rejiminin zindanlarında yatan mücahitlerin eşi veya kız kardeşi olarak bilinen Müslüman İranlı kadınlar bu kez doğrudan sokaklara geldiler ve başlarında çarşafları ve kucaklarında çocukları ile birlikte yumruklarını sıkarak kahrolsun şah diye slogan atmaya başladılar.

İslam inkılabının büyük önderi İmam Humeyni -ks- bu konuda şöyle buyuruyordu: Siz hangi tarihte böyle bir şey gördünüz? Bugün bizim arslan yürekli kadınlarımız bebekleri kucaklarında otomatik silahların ve tankların karşısında duruyor. Hangi tarihte kadınlardan bu denli büyük yiğitlik ve fedakarlık kaydedilmiştir?

Evet, İranlı kıymetli ve basiretli kadınlar ana sevgisini ilahi aşkla bütünleştirdiler ve evlatlarını ve onca emek vererek yetiştirdikleri yavrularını şehadet için mücadele meydanlarına yolladılar. Bu yüzden İmam Humeyni -ks- konuşmalarında yer yer kadınları inkılabın öncü gücü olarak tanımladı ve kadınların protestoların en ön saflarında durduklarını ve bu hareketleri ile erkekleri de mücadele için cesaretlendirdiklerini belirtti. İmam Humeyni -ks- bu kadınların evlatlarını şehadet için yetiştirdiklerini ve şehitlerin kanını koruyarak inkılabın sürekliliğini sağladıklarını vurguladı. İmam Humeyni -ks- tek bir cümlede şöyle buyurdu: Biz hareketimizi kadınlara borçluyuz. Bu tek cümle kadınların İslam inkılabının zaferinde ne kadar önemli bir rol ifa ettiklerini anlatmaya yeter.

İran İslam inkılabı sırasında bazı kadınlar siyasi konuşmaların yapıldığı oturumlara katıldıktan sonra kendileri bazı oturumlar düzenleyerek diğer kadınları protesto eylemleri ve zaman ve mekanları hakkında bilgilendiriyordu. Bazı kadınlar ailenin diğer fertlerinin işbirliği ile şah rejiminin güvenlik güçlerinden kaçan mücahitleri saklıyor ve yaralanan ve hastaneye baş vuramayan mücahitlerin tedavisi ile ilgileniyordu.

İranlı Müslüman kadınların inkılap sırasında en önemli faaliyetlerinden biri, İslami değerleri koruyarak protesto eylemlerine ve yürüyüşlere katılmaktı. Kadınlar protesto eylemlerine bizzat katılmanın yanında erkeklerini ve evlatlarını inkılap sürecine katılmaya teşvik ediyordu. Öte yandan İran genelinde birçok kadın inkılap sırasında şehit düştüler. Aşiretlerin verdiği şehitlerin arasında Bahter Bigleri adında bir kadının adı dikkat çekiyor.

Bahter 30 yaşında iki çocuğu olan bir kadındı. Bahter, İmam Humeyni’nin -ks- şah rejimine karşı mücadelesini öğrenince Kerbela’nın büyük kadını Hz. Zeyneb’e -s- uyarak eşi ve iki çocuğu ile birlikte Lor aşiretinin kıyamına eşlik etti ve şah rejimi ile mücadeleye başladı. Şah rejiminin güvenlik güçleri kalabalığın üzerine ateş açınca, ilkin kocası ve üç yaşındaki çocuğu şehit düştü. Ancak Bahter mücadeleye devam etti ve sonunda kendisi da şehit düştü. Bu kadının adı İran İslam inkılabının ilk kadın şehidi olarak tarihte kayda geçti. İmam Humeyni -ks- kadınların inkılapta ifa ettikleri rolün öneminin bilincinde olan bir lider olarak şöyle buyurdu: Bizim aziz ve saygıdeğer kadınlarımız erkeklerin de cesaretlenmelerine vesile oldular. Biz kadınların emeğine borçluyuzdur.

İranlı kadınların İslam inkılabı sürecinde etkileri, inkılap zafere kavuştuktan sonra daha da artmaya başladı. İranlı kadınlar bundan böyle çeşitli siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel alanlarda boy göstermeye başladılar. İslam inkılabı zafere kavuşunca ve inkılap coşkusu ve heyecanı ülkenin dört bir yanını sarınca, İranlı kadınlar da büyük bir şevkle bu inkılaba kucak açtılar ve tüm benlikleri ile inkılabın ülkülerine ve hedeflerine ulaşması için emek harcadılar. İran İslam Cumhuriyeti nizamının liderleri de her daim Müslüman İranlı kadının bu varlığını ve sorumluluk duygusu taşımasını olumlu karşıladılar.

Gerçekte İranlı inkılapçı kadınların ülkenin çeşitli meydanlarında boy göstermeleri de dünyaya önemli mesajlar veriyordu. Buna göre İranlı kadınlar dünyaya, bölgede bazı gerici sözde İslami geçinen ama kadınlara büyük kısıtlama uygulayan ülkelerin aksine İslam dini kadınlara İslami ilkelere uymak kaydıyla erkeklerle yan yana her türlü sosyal faaliyete katılabilecekleri mesajını verdiler.

İran İslam inkılabı zafere kavuştuktan sonra Saddam rejiminin dayattığı sekiz yıllık savaş sırasında da İranlı kadınlar adeta birer dağ misali şehit eşlerinin yerini doldurup evlatlarını en iyi şekilde yetiştirdiler. Bazı analar dini ve vatanı savunma uğruna üç ve hatta dört evladını Allah yolunda sundular ve böylece İslam’ı ve vatanı savunmaya katkı sağladılar. Bu kadınların sabrı hiç bir sözcükle ifade edilemez.

İranlı kadınların aktif bir şekilde faaliyet gösterdiği alanlardan biri, bilimsel alanlardır. İmam Humeyni -ks- bu konuda şöyle buyuruyordu: kadınlar ülkenin İslami kaderine müdahale etmeli. Siz kadınlar nasıl ki inkılapta temel rolü ifa ettiniz, şimdi de bu zafere ortak olmalısınız ve gerektiği zaman yine kıyam etmeyi unutmamalısınız.

İnkılap önderinin İslami nizamda kadınların aktif olmasına yönelik özeni, kadınların çeşitli alanlarda aktif hale gelmelerine vesile oldu ve böylece bu alanlarda gelişmelerine katkı sağladı. Halihazırda İranlı eğitimli kadınların sayısının artması ile birlikte eğitim şevki ve aşkı da aralarında büyük artış kaydetti. Nitekim şimdi İran üniversitelerinde öğrencilerin yüzde 68 kadarı kız öğrencilerden oluşuyor. İran’da kadınların okuma yazma yüzdesi İslam inkılabından önce 34’ten inkılaptan sonra yüzde 80’lere yükseldi. UNESCO’nun 2012 yılında yayımladığı rapora göre İran İslam Cumhuriyeti eğitim alanında cinsiyet eşitliği bakımından dünyanın ilk altı ülkesi arasında yer aldı.

Son yıllarda İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin ülkede bilim üretme hareketini başlatma üzerinde yaptığı vurgunun ardından İranlı genç kızların uluslararası bilimsel olimpiyatlarda parlamalarına şahit oluyoruz. İranlı bilgin kadınların birçok yeni icadı kayda geçirmeleri ve nano, nükleer, hava uzay, temel bilimler vesaire alanlarda başarıları, İslam inkılabından sonraki yıllarda ilerlemelerinin küçük bir bölümüdür. Bugün İranlı kadınlar çok kolay bir şekilde oy hakkını kullanıyor ve devlet erkanlarında yüksek mevkilere gelebiliyor. Oysa bazı İslam ülkelerinde kadınlar halâ en ilkel haklarından faydalanamıyor.

İran’da kadınların bilimsel alanlarda gelişme şevki, eğitim merkezleri ve üniversitelere akın etmeleri, onlara yeteneklerini geliştirmeleri için uygun fırsatlar sunuyor. İranlı kadınlar İslam inkılabından sonra bilimsel alanlarda da rol ifa etmeye başladılar. İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei eğitimli kadınların sayısının artmasını da İran İslam Cumhuriyeti nizamının en büyük onurlarından biri olarak görüyor .

Ayetullah Hamanei bu konuda şöyle buyuruyor: Bugün kadınların kimlik ve kültür bakımlarından bağımsızlık bayrağını İranlı kadınlar taşıyor. Bugün İranlı kadınlar hicap ve kimliklerinin bağımsızlığını ve kültürel bağımsızlığını koruyor ve bunu bütün dünyaya da ihraç ediyor. yani dünya yeni sözler duyuyor. Kadın sosyal alanlarda aktif olabiliyor, sosyal alanları derinden etkileyebiliyor. Bugün ülkemizin kadınları böyle bir konumdadır ve aynı zamanda hicap ve iffet, kadın ve erkeği birbirinden ayıran ve aralarındaki mesafeyi koruyan ve erkeklerin kadınları sui istifade etmelerine mani olan şeydir. Bunlar bugün İranlı Müslüman kadının özellikleridir.

İşte böyle İranlı kadın İslam inkılabının etkili bir üyesi oldu ve öbür yandan da İslam inkılabı toplumun ve özellikle kadın kesiminin kültürünü ve fikri yapısını büyük değişime uğrattı ve durumlarında inanılmaz bir sıçrama yaşattı. Bugün kadınların arasında yüksek eğitimli olanların sayısının artmış olması ve çeşitli sosyal ve iktisadi alanlarda aktif varlık sergilemeleri, hepsi İslam inkılabının bereketi ile gerçekleşen durumlardır. İranlı kadınlar İslam inkılabından sonra kadınların sahip olması gereken birçok hakka kavuşmuştur ve bu da bu inkılabın getirilerinden sayılır.

https://irangercekleri.net/iran-islam-cumhuriyetindeki-onemli-askeri-tatbikat-basladi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı