YazarlarımızMuhsin ENVER

İmam Mehdi (As)’ın Nur İnkılabı Ve İnsanlığın Yeniden İnşası-6

“Küfür tek millettir.” Hadisi şerifi noktasında dünyada gelişen olaylara baktığımızda zalim ve diktatör rejimlerin tümünün Büyük Şeytan AMERİKA etrafında halkalandıklarını ve kendilerine Nato-(Şeytani Birlik) adını verdiklerini ve tüm zulümlerini-sömürülerini-katliamlarını bu şeytani birliktelikleriyle gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Amerika güdümünde bir araya gelmiş bu emperyalist rejimlerin halkları da diğer dünya halkları gibi bu zulümlerden nasiplerini almaktadırlar. Kendi halklarına dahi acımayan bu zulüm sistemleri acaba Müslüman halkları yok etmenin nasıl olacağının hesabında değiller midir?…
Bir çok İslam ülkesinin başında lider konumunda bulunanların da Amerika güdümünde, Siyonist İsrail hizmetinde olduklarını ancak yeri geldiğinde hamasi nutuklar çekip bu şeytanlara sözde tepki gösterip kınamalarda bulunmalarını trajikomik bir vakıa olarak seyretmekteyiz ki tarih böylesi bir ikiyüzlülüğü-münafıklığı daha önce hiçbir dönemde kaydetmemiştir. Bir çok İslam ülkesi başında bulunan bu münafıklar gerçekte kendi halklarının ne soyundan ne dininden ancak emperyalist ve Siyonist mağfiller aracılığıyla ta onlarca yıl öncesinden özel olarak yetiştirilip bu ülkelere transfer edilmiş ailelerin ellerinde yoğrulmuş ve başa getirilmişlerdir ki aynı dili konuşuyor aynı dinden görünüyor yeri geldiğinde namaz kılıyor-Kur’an okuyor!!!???olmaları sadece kendilerini daha iyi gizlemek içindir. İslam halkları için asıl tehlike Amerika -İngiltere değil işte bu münafık dindar görünen Amerika -İngiltere hizmetkarı-müttefiki liderlerdir. Bunlar toplumları Allah diyerek aldatıp tüm varlığını-kanını-canını-dinini-imanını-parasını sömürüp-çalıp çırpıp sonrada büyük ülkemiz-artan milli gelirimiz büyüyen-katlanan ekonomimiz diyerek saf zihin ve kalpleri alayla-fıkrayla-dalgayla çıldırtan bunalımlara sokup delirten halk düşmanları yamyamlardır. Bunlar köken olarak Tramp ile Netanyahu ile Putin ile aynı dokudan aynı kandan aynı Siyonist merkezdendirler. Bu açıdan Küfür tek milletir sözü ne kadar da manidardır-açıklayıcıdır.
Aynı şekilde “Müslümanlar ve mazlum musta’zaf halklarda tek millettir.” Dünya halklarını-insanlığı kendilerine ayak bağı olarak gören sömürücü-kan emici merkezleri (Amerika, İsrail, İngiltere, Rusya vs.) dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini, dünyanın 7.5 milyar insana yetmeyeceğini, dünya nüfusunun 225 milyona indirilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedirler. Milyarlarca insanı ne yapmak istedikleri gayet açıktır akl-ı selim olanlara ki cevap katletmektir. 1.-2. Dünya savaşları, Kore, Vietnam savaşları, Ortadoğu’nun kan gölüne döndürülmesi Lübnan, Filistin, Cezayir, Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Yemen gibi Bosna , Kosova, Çeçenistan, Keşmir, Somali, Nijerya ve daha nice yerlerde yapılan katliamlar, fitnelerle çıkarılan savaşlar Milyonlarla insanlar öldürülmüşken milyonlarca insan da yaralandı sakat kaldı. Afrika baştan başa açlıkla sefaletle ölüme terkedildi. Hindistan da-Arakan da mazlum Müslüman halklar en vahşi yöntemlerle-işkencelerle katledildi. Dünyanın diğer halkları da tüm değerlerinden soyutlanmaya insanlıktan uzak vahşi canavarlara dönüştürülmeye böylece acımasız-duyarsız toplumlar oluşturulmaya çalışıldı ki katliamlara tepki oluşmasın.
Maddi ve manevi varlıkları yağmalanmış tüm Müslüman ve mazlum insanlık artık kendilerini sömüren-yok eden-katledip kutlamalar düzenleyen Amerika merkezli birleşik şeytanlara karşı ortak direniş cephesinde yer almaktadır. Bugün Avrupa halkları, Türkiye halkı, Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Yemen, Pakistan, Cezayir, Kuzey Kore, Latin Amerika Ülkeleri-Venezuala, Bolivya, Küba gibi. Daha birçok devletler ve halklar Amerika-İsrail merkezli ezenler-zalimler cephesinin tam karşısında bulunan ve onlarla amansız mücadelede baş rolde olan İran İslam Cumhuriyeti kutbunda-direniş cephesinde halkalanmaktadırlar. Zaten Bugün Amerika ve İsrail dünya halklarını rahat sömürememekten-katledememekten dolayı İran’ı suçlamakta ve karşılarında kendilerine direnen tüm insanları terörist ve bunları maddi-manevi her yönden destekleyip bu canavarlara karşı mücadeleye teşvik eden İran’ı da baş terörist ilan edip O’nu güçsüz bırakmak-yıpratmak için de tüm dostlarıyla ortak ambargolar-yaptırımlar uygulamaktadır.
İşte bu gidiş Peygamber efendimizin Hadisi şerifinde beyan buyurdukları “MELHAME-İ KÜBRA” yani “BÜYÜK KARŞILAŞMA” ya doğrudur. Ki taraflar-cepheler en hızlı şekilde yerlerini almaktadır.
Bu noktada bizim coğrafi/ırki/mezhebi taassuplardan-bağnazlıklardan kurtulup Amerika ve müttefiklerine karşı olan cephede olmalıyız. Hangi vicdan ve akıl, iman sahibi insan, Amerika ve İsraille aynı safta-cephede bulunmak isteyebilir? Kişisel fevri görüşlerimizle konuyu değerlendirmek yerine insani-İslami-vicdani-akli olarak realiteyi göz önünde tutarak olayları değerlendirmeliyiz. Amerika ve müttefiklerinin bir şeytani yöntemi şu ki, insanların bazı taassuplarına dokundurma yaparak irdelenerek-körüklenerek Müslümanların ve mazlum musta’zafların bir araya gelmeleri aynı cephede olmaları engellenmeye ayrılık tohumları ekilmeye çalışılmaktadır. Böylece kendilerine karşı kendi sömürü düzenlerini yıkıcı bir birliktelik-güç oluşmasını durdurmaya çalışmaktadırlar.
Amerika ve müttefikleri hangi şeytanlığa başvurursa vursunlar Allah’ın zafer vaadi gerçekleşecek ve bu şeytanlarda Firavun ve Nemrutlar gibi tarihin çöplüğüne gömülüp cehennemin dibini boylayacaklar ve viran edilen bu dünya imar edilerek insanlık için yeniden gül bahçesi haline dönüştürülecektir inşallah… Vesselam.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu