YazarlarımızMuhsin ENVER

İmam Mehdi (As)’In Nur İnkılabı Ve İnsanlığın Yeniden İnşası-4

İlahi adaletin tüm yeryüzüne tecelli edeceği ahir zaman olan günümüz dünyasında gelişen olaylar bize gösteriyor ki insanlık, hak, adalet düşmanları olan emperyalist –Siyonist kan emici vampirlerin-Amerikancı rejimlerin tek bir millet olduğu gerçeği daha açık olarak görülmekte böylece MELHAME-İ KÜBRA olan BÜYÜK KARŞILAŞMA’YA doğru hızla hazırlanılmaktadır.
Ezenlerle ezilenlerin büyük savaşı-büyük karşılaşması elbette insanlığın yeniden inşası aşamasının bir önceki basamağı olacağı ve o dönemde neler olacağı İmam Mehdi ve talebeleri-taraftarları-askerleri-ordusunun neler yapacağı ve nasıl bir kişiliğe-özelliğe sahip olacağı birçok hadis-i şerifte belirtilmiştir. Bazı hadisi şerifler şu şekildedir.
“Onun (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) zamanı ulaştığında, … İNSANLAR SON BAHARIN BULUT PARÇALARI GİBİ ONUN ETRAFINA TOPLANIR.”(Nech-ül Belağa İlginç Sözler 1)

Resulullah (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir: Yakında akıllı bir insanı göremeyeceğiniz bir şekilde, insanların akıllarının kendisi hakkında şaşırıp kalacakları, kör ve sağır bir fitne size yönelecektir. (O zaman) insanlar, hayvanlara benzeyecek şekilde akılları yok olacaktır. Nitekim insanlardan hiçbir kimse, o fitneden saklanabilecek bir sığınak bulamayacaktır. Hiçbir kimsenin “Niçin?” “Niye?” “Yeter artık!” gibi şeyler söylemeye gücü yetmeyecektir. Fitne, bir yerde bitmeden başka bir yerde başlayacaktır. Herkes kendisini bir şey üzerinde sanacak(yani herkes kendisini akıllı, imanlı ve doğru bilecek). Halbuki hiç bir şey üzerinde olmayacaktır… Soyumdan olan biri ortaya çıkıncaya kadar fitnenin girmediği hiçbir ev kalmayacaktır… (Et-Teşrif-i Bil Menun,Melahim ve Fiten Kitabı,Seyyid ibni Tavus Sayfa 68,70,72)

Cabir’den nakledilmiştir: … O, (HZ. MEHDİ (AS)) MUSA’NIN USTALIĞINA, İSA’NIN GÜZELLİĞİNE VE EYÜB’ÜN SABRINA SAHİPTİR. … Gaybet-ül Numani, Ansariyan yayınları, İran 2007, sf. 75

Hz. Mehdi (as)’ın) Dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar… (Bihar’ul- Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12. İkmal’ud- Din, c.2, s. 367)

…Hz. Mehdi (a.s.)) Hikmet zırhını büründü, onu bütün adabıyla; teveccüh, marifet ve feragatle kuşandı. Hikmet onun nezdinde yitiği, hep istediği ihtiyacıdır. … (Nech-ül Belağa…

İbni Ebi Şeybe, Ebi Celd’den tahric etti, O dedi ki: Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takib eder, ve BİRİNCİLER SONUNCULARIN KILIÇLA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞÜNÜ KAMÇILAR, ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi’ye evinde oturuken gelecektir. (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, 4.1)
Hz. Ali’den şöyle rivayet edilmiştir:
ALLAHPERESTLİK NEFSPERESTLİĞE ÇEVRİLDİKTEN SONRA HZ. MEHDİ (A.S.) GELECEK VE NEFSPERESTLİĞİ ALLAHPERESTLİĞE ÇEVİRECEK, KURAN, İNSANLARIN KENDİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNE UYDURULDUKTAN SONRA HZ. MEHDİ (A.S.) GELİP GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ KURAN’A UYDURACAK. …Yeryüzü içinde sakladığı herşeyi onun için çıkaracak bütün imkanlarını ve bereketini onunu hizmetine sunacak. İŞTE O ZAMAN HZ. MEHDİ (A.S.) GERÇEK ADALETİN NASIL OLDUĞUNU, KİTAB VE SÜNNETİ İHYA ETMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU SİZE GÖSTERECEKTİR.
(Nehc-ül Belağa, Feyz-ül İslam Baskısı, sf. 424,425)

Dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında, her yer zulüm, fesad ve yağmayla dolduğunda, DELALET VE İNHİRAF (DOĞRU YOLDAN SAPTIRAN) KALELERİNİ YIKMAK, KARANLIK VE TAŞ KALPLERİ TEVHİD (ALLAH’IN BİRLİĞİ, TEKLİĞİ), İNSANİYET VE ADALET NURUYLA AYDINLATMAK İÇİN ALLAH BÜYÜK İSLAHATÇISINI GÖNDERECEKTİR.
(El Mehdiyy-il Mev’ud, c:1, sf. 310)

Onların (Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin) kalpleri çelik parçaları gibi olacaktır. Onlarda biri kırk kişinin gücüne sahip olacaktır. YERYÜZÜNÜN HAKİMİYET VE ÖNDERLİĞİ ONLARIN ELİNDE OLACAKTIR. Hisal, (Şeyh Saduk), Haraic-i Ravendi, Bihar-ül Envar, c: 52, sf.317-335

Peygamberimiz (sav)’in gece ibadet etmesi gibi, Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri de tebliğ faaliyetlerini yalnızca gündüz değil; internet, televizyon ve radyo gibi araçlarla gece de sürdüreceklerdir
Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer’den şöyle rivayet etmiştir: … (HZ. MEHDİ (A.S.)) GECELERİ İBADETLE MEŞGUL OLUP, gündüzleri gizli olacak…(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
“GECELERİNİ KONFOR İÇERİSİNDE GEÇİRMEK YERİNE ONLAR (HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ) RABLERİNE İBADET EDEREK GEÇİRECEKLERDİR.” (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

Onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) GECELERİ ABİD OLACAKLAR ve gün boyunca aslan gibi gezineceklerdir. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)
Bu davet üzerine, Bedir Ashabı kadar olan üçyüzonüç kişi, daha önce ittifak etmeden hemen o anda tevafuken ortaya çıkacaklar ve onlar, GECE İBADET İLE MEŞGUL OLUP gündüz arslan kesilecekler… (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar” )
Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri, televizyon, internet ve uydu yoluyla dünya çapında tebliğ yapacaklardır
Umm Hani der ki, Ebu Cafer (as)’a sordum “…” Dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (A.S.)) KARANLIK BİR GECEDE parıldayan / alev alev yanan bir meteor gibi ORTAYA ÇIKACAKTIR. Eğer bu vakti görecek olursanız, kalbiniz tesellisini bulacaktır.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 206)

Vesselam…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı