İmam Humeyni (r.a)

İmam Humeyni’nin Batı Asya Güvenlik Düzenindeki Büyük Rolü

Rahmetli İmam Humeyni son on yıllarda İslam aleminin etkili şahsiyetlerinin en önemlisidir. İran İslam Cumhuriyeti kurucu lideri Rahmetli İmam Humeyni Batı Asya güvenlik düzenine derin etkiler yaptı ve bu alanda ciddi değişikliklere yol açtı.

İmam Humeyni’nin Batı Asya bölgesinin güvenlik düzeninin değişmesindeki rolü farklı boyutları ile ele alınabilir. İmam Humeyni’nin fikri temellerinden en önemlisi, bu büyük şahsiyetin siyasi düşüncelerinin merkezinde yer alan husus da emperyalizme karşı mücadeledir. Emperyalizme karşı mücadele İran İslam İnkılabı’nın karakteristik özelliğidir. Bu özellik Rahmetli İmam Humeyni’nin siyasi görüşleri ve bakışlarından kaynaklanmaktadır.

İmam Humeyni emperyalizme karşı mücadele ve istikbara karşı mücadeleyi sırf İran için istemiyordu. Tam tersi bu hususu İslam alemine has biliyordu. Siyasi meseleler uzmanı Abdullah Genci ise İmam Humeyni’nin emperyalizme karşı mücadeleyi sırf İran coğrafyasına has olmadığını düşündüğünü belirtiyor. Bu uzmana göre İmam Humeyni emperyalizme karşı mücadeleyi tüm noktalarda şifa bahşeden ve gerçekleştirilebilecek bir husus görmüştür.

İmam Humeyni ise bu hususta şöyle buyurmuşlardı:” Bu İslami Devrim sıradan bir devrim olmayıp ne Batı ne de Doğu bloklarına bağlı değildir. Bu yüzden kendine özgü özellikleri olmuş ve olacaktır ve de “Ne Batı Ne Doğu” doğru yolunu katederek iki blok karşısında da dik duracak ve hiçbir efsane süper güçten de korkmayacaktır. Tam da bu, huzur mucizesini gerçekleştiren zaferlere yol açtı. Gerçi kimi komplolar ve sürekli devam eden gerilimleri körüklemekle de karşı karşıya kaldı ancak hiçbir aşamada geri adım atmadı. ”

Emperyalizme karşı mücadele Batı Asya bölgesinde önemli gelişmelerin şekillenmesine de yol açtı. Bu açıdan Rahmetli İmam Humeyni’nin mübarek Ramazan ayının son Cumasını dünya Kudüs Günü adlandırmasına değinebiliriz. Rahmetli İmam Humeyni’nin bu inisiyatifi, kimi Batı Asya bölgesi ülkelerinde direniş gruplarının kuruluşu için de zemin hazırlamış oldu. Batı Asya bölgesinde direniş gruplarının kurulması Batılı güçler ve Siyonist Rejim İsrail karşısında rahatsız edici bir unsura dönüştü ve Batıcı ve bağlı düzenin etkilenmesine yol açtı. Batı Asya ülkelerinde direniş gruplarının şekillenmesinin sonucu ise yerli güvenliğin ortaya çıkması ve ithal güvenliğe ve bölgeye yönelik dış müdahalelere karşı çıkılması idi. Günümüzde ise İran İslam Cumhuriyeti kurucu liderinin rıhletinin üstünden 31 yıl geçmesine rağmen direniş jeopolitiğinin şekillenmesi, ülkelerin halklarının Amerikan askerlerinin bölgeden atılmasına ısrar etmesi, Siyonistlerle uzlaşma taraftarı olan eksenin konumunun zayıflaması ve de Siyonist İsrail ordusunun yenilmezlik düşüncesinin yerle bir edilmesi Rahmetli İmam Humeyni’nin Batı Asya güvenlik düzeninde bıraktığı etkiler arasında gösterilebilir.

Rahmetli İmam Humeyni düşüncelerinin eksen ve önemli hususlarından biri de fırkacılık dışında kalan siyasette mezhepçilikti. Günümüzde mezhepler Batı Asya güvenlik düzeninin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Aslında direnişin emperyalizme karşı duruşu da dini kökleri bulunmaktadır. Şehadet ise dini ülkülerden yani İmam Hüseyin’in -as- şehadeti ve Aşura olayı ülkülerinden kaynaklanmakta ve kafirlere karşı cihat etmek de Kuranî temellere dayanmaktadır. Batılı güçlerin Batı Asya güvenlik düzenini sekülerleştirmek peşinde oldukları sırada Rahmetli İmam Humeyni din ve siyaset arasındaki bağa vurgu yapıp mezhep ve dinin Batı Asya’nın Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki rolünü güçlendirmiş oldu.

İmam Humeyni’nin bu önemli ve başarılı sebebi ise kendilerinin de vurgu yaptıkları gibi İslami ülkülerin evrenselliğidir.

Gerçekte İmam Humeyni açısından emperyalizm, Siyonistlerle uzlaşmama ve yabancı zorba güçlere karşı direnme gibi İslam İnkılabı ülküleri İran coğrafyasına has değil İran sınırları dışında da geçerlidir.

Batı ve küresel Siyonizm’in İmam Humeyni düşüncelerini silme çabaları sonuçsuz kalmasının yanı sıra Seyyid Hasan Nasrullah, Abdülmelik Husi, Şeyh İsa Kasım, Şeyh İbrahim Zakzaki ve Filistin direniş liderlerinin varlığı İmam Humeyni mektebinde ve ekolünde yetişen İslami liderlerden bir kuşağın Batı Asya ve diğer ülkelerde şekillenmiş olduğunu gösteriyor.

https://irangercekleri.net/kadir-gecesi-icin-12-tavsiye/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu