Halifelerİftiralar-Cevaplarİhtilaflarİslami VahdetMezhepler

Ayetullah Muhammed Yezdî: Halifelere lanet okumak haramdır

Ayetullah Muhammed Yezdi, halifelere lanet okumanın haram olduğunu söyledi.
Ayetullah Muhammed Yezdi’nin yayınladığı fetva şöyle :
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Allah Teâla şöyle buyurmuştur: “Allah’tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah’a söverler.” (En’âm, 108)
Kur’an-ı Kerim, açık bir şekilde yanlış yolda gidenlere kötü söz söylemeyi, lanet etmeyi ve beddua etmeyi yasaklamıştır. Çünkü bu iş, onların da âlemlerin Rabbine bilgisizce kötü söz söylemelerine neden olur. Dikkat edecek olursak eğer, bu ayeti kerimede, başkalarının düşmanlığını tahrik eden ve onları aykırı bir şey yapmaya sevk eden işlerin yasak olduğuna dair genel bir ölçü beyan edilmiştir. Dolayısıyla bir topluluğun ihtiram gösterdiği ve özellikle de ilahi ve semavi dinlere mensup kimselere karşı kötü söz söylemek, lanet ve beddua etmek doğru bir iş değildir. Eğer bu iş doğrudan veya dolaylı olarak başkalarının ölüm, katliam, tahrip, can, mal ve namusunun zayi olmasına neden olursa çok açık bir şekilde haram ve şeriata aykırıdır. Bu kimseler dünya ve ahirette yaptıklarının cevabını vermek zorundadır. Bu iş, bu kötü söz, bu lanet ve beddua, ister konuşma, şiir ve kaside şeklinde olsun veya hatta matem ve taziye, tiyatro ve sinema sahnesinde, gerçek ya da sanal âlemde olsun fark etmez (haramdır). Başkalarının katliam, ölüm, can, mal ve namusuna tecavüzün tahakkuk bulmasına sebep ve etken olması hasebiyle hepsinin mahiyeti aynıdır.
Bu genel mukaddimeye binaen hiçbir şeyin gizli kalmadığı bu dünyada, uydular yukarıdan, güvenlik güçleri ve ajanlar aşağıdan, gelişmiş ve hızlı irtibat ağı ile internet, radyo, televizyon, cep telefonu ve diğer iletişim araçları ile olayların haberi insanların eline ulaşmaktadır. Semavi mezheplerin liderlerine özellikle ilahi peygamberlere, halifelere, onların haleflerine ve özellikle İslam’ın seçkin şahsiyetlerine ve bir kelime ile Sadr-ı İslam halifelerine, Peygamberin eşlerine ve çocuklarına lanet etmek ve bedduada bulunmak caiz değildir. Bu işin doğrudan etkisi İslam ümmetinin dağılmasına, parçalanmasına ve tefrikaya neden olmasının dışında çeşitli yerlerdeki İslam ülkeleri arasında farklı çatışmaların yaşanmasına da neden olmaktadır. Açıktır ki bu iş haramdır. Sünnet ve hidayet İmamlarının özellikle de Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) davranışı, bu iddianın şahididir.
Ve genel olarak; hak bir konunun açıklanması için bile olsa lanet, beddua ve kötü söz söylemenin hiçbir yer ve hiçbir zamanda en küçük bir olumlu etkisi ve olmamış ve olmayacaktır.
Bu noktayı da unutmamak gerekir ki âlim, bilim adamı, akademisyenler tarafından toplu veya bireysel olarak bir hakikatin araştırılması ve ispat edilmesi, ilim havzalarında ve üniversitelerde bilimsel, araştırmacı, eğitici bir atmosferde politika, ön yargı ve sınıflandırmadan uzak olarak yapılmış ve yapılacaktır. İlahiyat, sosyoloji veya öteki tüm bilimsel dallardaki ilerlemeler her zaman dostluk ve düşmanlıktan uzak (özgür) atmosfer içinde gerçekleşmiş ve gerçekleşecektir.
Allah’ın bizleri koruması için, İslam ümmetinin farklı sınıflarının, dünyanın günümüzdeki koşullarını ve zamanı tanıyarak bu konulara daha fazla dikkat etmelerini, daha esaslı, mantıklı ve makul bir şekilde hareket etmelerini ümit ediyorum. İnşallah.
Ayetullah Muhammed Yezdî (Allah bereketini daim kılsın)
(Kum İlimler Havzası Camiatu’l-Müderrisin Yüksek Konsey Başkanı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı